Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:


  • TRFC Accountants en TRFC Administraties zijn geregistreerde handelsnamen van TRFC B.V.
  • TRFC zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn.
  • TRFC kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is. 
  • TRFC is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. 
  • TRFC kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. 
  • TRFC is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site. 
  • TRFC heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. 
  • TRFC kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. 
  • TRFC is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.